Tillbaka

Barnet

Här kan användarna läsa om barnets utveckling för varje graviditetsvecka.

Här visas även skattningar av fostrets längd och vikt.

Skattningarna görs utifrån den gravidas individuella profil och de statistiska modellerna är framtagna baserade på över 1 miljon graviditeter.