Tillbaka

Förlossningen

Här räknas individuella sannolikheter ut för hur sannolikt det är för den gravida att föda i olika graviditetsveckor. Dessa sannolikheter ändrar sig under graviditetens gång.

Den gravida får också den individuella sannolikheten för hur förlossningen startar – induktion, spontant start eller med planerat kejsarsnitt.

Den gravida kan också få sin individuella sannolikhet för hur födseln kommer att ske (vaginalt, vaginalt med hjälp av sugklocka, eller med akut kejsarsnitt).

De värden som visas är sannolikheter och ger inte exakt svar på när eller hur gravida kommer att föda.

Tanken med denna funktion är att kvinnan ska kunna diskutera sina tankar utifrån en mer individualiserad sannolikhet.