Tillbaka

Frågor och svar

Här kan användarna få svar på vanliga frågor oavsett tid på dygnet.

Frågorna har samlats in från gravida kvinnor och svaren är baserade på medicinsk forskning eller beprövad erfarenhet.

Dessa svar ersätter inte samtalet med den egna barnmorskan eller läkaren utan är tänkta som ett komplement.

Alla svar är granskade av samordningsbarnmorskor, erfarna barnmorskor eller läkare.

Om du har förslag på ytterligare vanliga frågor som är lämpliga att ge svar på så skicka gärna in dem till oss.