Tillbaka

Hälsokollen

Här kan den gravida registrera hur hon mår samt skriva minnesanteckningar om detta. Det som registreras är det allmänna måendet, energinivå, sömn, illamående och stressnivå.

Tanken är att det ska underlätta för kvinnan att komma ihåg hur hon mår och förändringar över tid, samt kunna sätta det i relation till händelser.

Vår förhoppning är att detta ska underlätta i samtalet med barnmorskan på mottagningen.