Tillbaka

Träning

Här får användarna råd och tips om träning under graviditeten och vilka hälsovinster som finns med att träna.

Användarna får information om vad som fungerar bra och vad som kan behöva anpassas under graviditeten samt de varningstecken den gravida ska vara uppmärksam på under träningen.