• Följ din hälsokurva
  • Utvecklad av barnmorskor, läkare och forskare
  • Svar på dina frågor
  • Individanpassad koll på din graviditet
Ladda ned på Google Play

Havandeskapsförgiftning

Om du får förhöjt blodtryck under graviditeten kan det vara tecken på en graviditetssjukdom som heter havandeskapsförgiftning (preeklampsi, graviditetstoxikos).

Appen OneMillionBabies beräknar sannolikheten för att just du ska drabbas av havandeskapsförgiftning utifrån dina värden.

Om du vill veta mer om havandeskapsförgiftning innehåller appen flertalet lättlästa artiklar om ämnet skrivna av ledande läkare och barnmorskor. Alla artiklar i appen är dessutom granskade av en oberoende expert för att garantera att innehållet är korrekt och aktuellt.

Appen baserar sina beräkningar på statistik från mer än en million svenska graviditeter.