• Följ din hälsokurva
  • Utvecklad av barnmorskor, läkare och forskare
  • Svar på dina frågor
  • Individanpassad koll på din graviditet
Ladda ned på Google Play

Mia Ahlberg, barnmorska & medicine doktor

Jag är barnmorska på Karolinska Universitetssjukhuset och forskar inom graviditet och födsel på Karolinska institutet. Jag arbetar både på förlossningen och på BB.

Parallellt med det praktiska arbetet är jag också engagerad i vårdutveckling för att förbättra vården för kvinnor och familjer, både på ledningsnivå inom sjukvården och som ordförande i många år för Svenska Barnmorskeförbundet.

Jag har träffat väldigt många kvinnor i min roll som ordförande och barnmorska och vet hur viktigt det är att få rätt information vid rätt tidpunkt. Att få rätt information ger kvinnor möjligheten att ta de beslut som är viktiga för dem själva och den egna hälsan.

Som barnmorska och forskare vet jag att mycket av den information vi har om graviditet och födsel inte är tillgänglig för kvinnor på ett bra sätt.

Jag vet också att kvinnor vill ha information och själva erfarit hur kunskap ger en större känsla av kontroll och makt över besluten som behöver tas under graviditeten.

Jag har dessutom själv fyra barn och vet hur svårt det kunde vara att hitta svar på alla de frågor som jag hade.

När mina kollegor Martin och Olof frågade mig om jag ville vara med i arbetet att ta fram en app som skulle ge kvinnor bra, korrekt och personlig information så var svaret tveklöst ja.

Docent Olof Stephansson, överläkare

Jag är förlossningsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och forskare inom graviditet och födsel på Karolinska institutet.

I mitt arbete som förlossningsläkare träffar jag gravida kvinnor och tillsammans går vi igenom möjligheter och risker för både mamman och barnet. Jag upplever att många gravida och deras partners söker information som är anpassad efter deras förutsättningar.

I min forskning är mitt mål att göra graviditet och förlossning så säker som möjligt för både mamma och barn. Som ansvarig för det nationella Graviditetsregistret har jag byggt upp ett kvalitetssystem för uppföljning av resultat och patientens upplevelser av vård under graviditet och förlossning.

I min forskning har jag samarbetat länge med Martin och Mia och vi kände alla tre att vi ville göra en app för gravida. Nu har jag äntligen fått en möjlighet att svara på många av de frågor jag får som förlossningsläkare genom appen One Million Babies.

Som pappa till tre barn vet jag också hur det känns att vara ett stöd till sin gravida partner och det är också en viktig erfarenhet som jag vill dela med mig av.

Professor Martin Neovius

Fotograf: Eva Malm – Odd brown bird @oddbrownbird

Jag är professor vid Karolinska institutet och har forskat om graviditet och födsel i över 10 år tillsammans med Mia och Olof.

Min forskning har huvudsakligen fokuserat på hur övervikt, diabetes och viktnedgång påverkar risker för komplikationer under graviditet och födsel.

Forskningsresultaten har publicerats i flera av världens mest prestigefyllda medicinska tidskrifter, exempelvis New England Journal of Medicine och JAMA. Forskningen har finansierats av bland annat amerikanska National Institutes of Health och svenska Vetenskapsrådet.

Här i appen ansvarar jag för forskningen och de statistiska modeller som gör att du kan få skräddarsydd information rörande dina risker för komplikationer, samt sannolikheter för när och hur du kommer att föda.

Mitt intresse för de här sannolikheterna väcktes när jag och min fru väntade vårt första barn. Jag tyckte då att det var otillfredsställande att få ett enda datum för beräknad förlossning när det föds barn så tidigt som i vecka 22 och en del kommer efter vecka 42.

Att dessutom behöva nöja sig med genomsnittliga risker på befolkningsnivå för komplikationer såsom graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning kändes undermåligt.

Därför tog jag fram statistiska modeller för att räkna ut när det var mest sannolikt att barnet skulle födas, samt hur stora riskerna var för olika komplikationer utifrån våra specifika förutsättningar. Det gjorde oss tryggare att se hur låga sannolikheterna var att barnet skulle komma alldeles för tidigt och att allvarliga komplikationer skulle tillstöta.

Sådan information borde vara tillgänglig för alla, såväl gravida som barnmorskor och förlossningsläkare. Jag diskuterade det med mina forskarkollegor Mia och Olof. Då uppstod embryot till det som nu har blivit One Million Babies.

Kontakta oss

Vårt företag som uttvecklar appen One Million Babies heter Evidensa Utveckling AB. Om du har frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss.

Evidensa utveckling AB
Holländargatan 23
111 60 Stockholm

+46 709541063

E-post: info@evidensa.se