Tillbaka

Sannolikheter

Sannolikheter

I det här avsnittet kan du se olika sannolikheter för vad som kan hända i samband med graviditet och förlossning. Alla har med sin kropp och sin hälsohistoria olika förutsättningar att till exempel föda på olika sätt eller få en sjukdom under graviditeten.

Idag får kvinnor mycket information eller berättelser på nätet och det kan vara svårt att tolka hur stor chans eller risk (sannolikhet) man själv har för det som kan hända under graviditeten och förlossningen.

Informationen kan ibland även skapa onödig oro eftersom risken kanske inte är speciellt stor. Variationerna kan vara stora beroende på olika kvinnors karakteristika och historik. Därför kan genomsnittliga risker även från trovärdiga källor vara missvisande – vissa kommer ledas att tro att de löper en större risk än vad de egentligen gör, medan andra som har många riskfaktorer kan invaggas i falsk säkerhet och tro att de har en betydligt lägre risk än vad de egentligen har.

I Sverige har vi unika hälsoregister med mycket historisk information från graviditeter och förlossningar. Det gör att vi med hjälp av statistiska beräkningar utifrån mer än en miljon graviditeter kan räkna ut sannolikheter med större träffsäkerhet för kvinnor med specifika kombinationer av riskfaktorer.

Varför gör vi detta?

Vi är en grupp barnmorskor, läkare och forskare som har kunskapen att omvandla forskningsresultat till information riktad till den gravida. Vi vet att många kvinnor idag oroar sig men att risken för att drabbas ofta är väldigt liten. Så vår önskan är att omvandla den kunskap vi har som forskare till en kunskap riktad till den gravida så att hon kan göra informerade val kring sin egen vård.

Vad är en sannolikhet?

I vissa situationer i livet vet vi inte vad som kommer att hända. Att vara gravid är just en sådan situation. Du vet inte exakt vad som kommer att hända framåt under din graviditet och förlossning. Vissa kvinnor tycker att ovissheten är helt ok medan andra blir oroliga och vill få mer information. För kvinnor som vill veta mer kan denna del av appen vara ett sätt att få veta hur stor sannolikheten, eller chansen, är att en viss händelse inträffar.

För att ta ett enkelt exempel så tänk dig att du singlar slant. Eftersom myntet bara har två sidor (krona eller klave) så är det 50 % sannolikhet att det blir krona och 50% sannolikhet att det blir klave.

När det gäller graviditet och förlossning så finns det ofta mer än två olika saker som kan hända och sannolikheten beror på kvinnans egna unika förutsättningar i kombination med vad vården gör och upptäcker under graviditet och förlossning. Detta tar vi hänsyn till i beräkningarna i appen för att räkna ut mer precisa sannolikheter för den gravida kvinnan.

Till exempel kan vi räkna ut hur stor chansen är att den gravida föder i en viss vecka eftersom vi med statistiska metoder vet hur många kvinnor med samma förutsättningar som föder i en viss vecka. Det samma gäller exempelvis på vilket sätt chansen är störst att förlossningen startar (spontant eller via induktion) och hur barnet föds (vaginalt, vaginalt med hjälp av sugklocka, eller med kejsarsnitt).

Sannolikheterna baseras på de data som registreras i appen när man startar och de kommer delvis att förändras under graviditeten. Det är viktigt att förstå att en sannolikhet som visas i appen absolut inte är en sanning utan endast en uppskattning.

För att sätta det i ett exempel:
I en grupp med 100 personer som alla har sannolikheten 3% att utveckla graviditetsdiabetes, kommer i snitt 3 av 100 utveckla graviditetsdiabetes.