Tillbaka

Stort barn (makrosomi)

I Sverige räknar vi barn som väger mer än 4,5 kilo vid födseln som stora barn.

Det är ofta svårt att se på magen om barnet är stort eller litet. Magens storlek och utseende beror på många fler faktorer än bara barnets storlek. Vid avvikande symfys-fundus-mått görs dock ofta extra tillväxtkontroll genom ultraljudsmätning.

Riskfaktorer för att föda ett stort barn är om modern har övervikt eller har utvecklat graviditetsdiabetes, och andelen stora barn ökar med stigande graviditetslängd.

Nedan visas hur olika faktorer såsom paritet, graviditetsdiabetes, och moderns längd påverkar risken att föda ett stort barn. I appen vägs dessa och ytterligare faktorer in för att räkna fram sannolikheten för kvinnor med olika riskfaktorkombinationer.

Prova gärna att välja olika kombinationer av faktorerna nedan för att se hur risken varierar.

Risk för förstföderskor

Risk för omföderskor