Tillbaka

Graviditetsdiabetes

Insulin som bildas i bukspottskörteln har som uppgift att sänka blodsockret.

Under graviditeten blir kroppen allt mer okänslig för insulinets blodsockersänkande effekt, vilket kallas för insulinresistens. Då svarar kroppen med att öka produktionen av insulin. Om det inte räcker till får kvinnan graviditetsdiabetes med förhöjt blodsocker som följd.

Olika regioner i Sverige använder sedan 2018 olika gränsvärden för graviditetsdiabetes. I appen används den definition som gällde nationellt före 2018.

Nedan visas hur olika faktorer såsom paritet, ålder, rökstatus i tidig graviditet och BMI påverkar risken att utveckla graviditetsdiabetes. I appen vägs dessa och ytterligare faktorer in för att räkna fram sannolikheten för kvinnor med olika riskfaktorkombinationer.

Prova gärna att välja olika kombinationer av paritet, ålder, rökning och BMI för att se hur risken varierar.

Risk för förstföderskor

Risk för omföderskor