Tillbaka

Litet barn för tiden

Ditt barn växer under hela graviditeten och tillväxten är beroende av att moderkakan fungerar som den ska och att du som gravid äter en bra och balanserad kost. På barnmorskemottagningen mäts symfys-fundusmåttet för att se att barnet växer normalt.

Barnets tillväxt påverkas både av sjukdomar som finns redan före graviditeten (såsom diabetes och högt blodtryck) liksom av sjukdomar du kan få som gravid (såsom havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes). Även rökning påverkar.

Rökning är en annan känd riskfaktor för att barnet ska vara litet för tiden när det föds. Du kan själv minska den risken genom att sluta röka. Prata med din barnmorska så du får hjälp med att sluta röka.

Nedan visas hur olika faktorer såsom paritet, preeklampsi, rökstatus i tidig graviditet och moderns längd påverkar risken att föda ett barn som är litet för tiden. I appen vägs dessa och ytterligare faktorer in för att räkna fram sannolikheten för kvinnor med olika riskfaktorkombinationer.

Prova gärna att välja olika kombinationer av faktorerna nedan för att se hur risken varierar.

Risk för förstföderskor

Risk för omföderskor