Tillbaka

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)

Havandeskapsförgiftning eller preeklampsi är en graviditetssjukdom som ger förhöjt blodtryck samt oftast protein (äggvita) i urinen. I kommande riktlinjer krävs inte proteinuri om organpåverkan finns.

Orsaken till varför man får havandeskapsförgiftning är inte känd men det finns riskfaktorer som hög ålder, övervikt och fetma och ärftliga faktorer spelar också en roll. Förstföderskor har i genomsnitt högre risk för havandeskapsförgiftning än omföderskor. Dock har omföderskor som tidigare drabbats av preeklampsi en betydligt högre risk även än den genomsnittliga förstföderskan.

Även om rökning ökar risken för dödföddhet, tillväxthämning, placentaavlossning och många andra komplikationer, så har rökning i flera studier visats vara associerat med en lägre risk för havandeskapsförgiftning (se mer information nedan).

Nedan visas hur olika faktorer såsom paritet, ålder, rökstatus i tidig graviditet och BMI, samt om kvinnan tidigare drabbats av preeklampsi, påverkar risken att utveckla sjukdomen i den här graviditeten. I appen vägs dessa och ytterligare faktorer in för att räkna fram sannolikheten för kvinnor med olika riskfaktorkombinationer.

Prova gärna att välja olika kombinationer av paritet, ålder, rökning och BMI för att se hur risken varierar.

Risk för förstföderskor

Risk för omföderskor

Cigaretter, snus & risk för preeklampsi

Rökning påverkar nästan alla kroppens organsystem negativt och ökar även risken för ett antal graviditetskomplikationer, bland annat dödföddhet, förtidig födsel och dålig fostertillväxt.

Vad gäller risken för havandeskapsförgiftning har dock rökning kopplats till lägre risk i ett flertal vetenskapliga studier.

I en svensk studie som inkluderade mer än en halv miljon graviditeter visade Wikström, Stephansson och Cnattingius att vanliga rökare hade ungefär 30% lägre risk och storrökare hade nästan en halverad risk (Hypertension. 2010;55:1254-1259).

Forskarna fann däremot ingen effekt av snusning, utan snusare och ickesnusare hade likartad risk för havandeskapsförgiftning.

Länk till studie: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.147082

Länkar till systematiska översikter om rökning och havandeskapsförgiftning:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17127256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26498356